– Външна топлоизолация от Али Баба, закони и алпинисти за топлоизолации…

   Топлоизолация от разбойници, топлоизолации от специалисти, или защитата на Али Баба?

   Много се написа и каза през 2015г. за безплатното саниране на сгради и законни ли ще са частичните топлоизолации на жилища. Очаква се това да продължи през 2016г. За това е време и ние, фирмите поставящи топлоизолация с алпинисти и скеле на отделни жилища и апартаменти,  да изразим своето мнение.

   Чрез промени в закона за етажната собственост /може и чрез съвсем нови закони/, се подготвя атака към частичната топлоизолация. Нещо повече, гласи се криминализиране на този вид строителна дейност на стотици фирми и хиляди алпинисти и строителни работници за топлоизолация от скеле.

  За сега на заловените собственици се подготвя глоба доближаваща 1000лв./стойността на една качествена топлоизолация на жилище около 25м/2. Няма да ни учуди нищо, ако някакви глоби се гласуват и срещу алпинистите и работниците поставящи „незаконните топлоизолации”! С това не само всеки изразил желание за бягство от зависимост към топлофикация и енергийни дружества, но и неговите „ятаци”/ работници и алпинисти за топлоизолация/автоматично ще се превръщат в разбойници и престъпници. Ако заканите станат истина, представете си колко честни българи ще останат без работа и наистина може да се превърнат в бандити.

  Ако направим образно сравнение на ситуацията спрямо детската приказка „Али Баба и четиридесетте разбойника”, то всеки решил и поставил топлоизолация на своя апартамент, както и майстор на топлоизолации; би трябвало да бъде някой от четиридесетте  разбойника.

  Но кой в случая ще заеме ролята на Али Баба? Ми то не остана друг, освен енерго-разпределителните дружества, доставчиците на гориво за битово отопление и топлофикациите.

  Господа управляващи: – Заради известни Вам причини, явно напълно сте заслепени и за това не само не виждате, но дори и не чувате; стоновете на народа – вашия избирател!  Той така е пропищял от вашия „Али Баба”, че дори от честен жител на България след готвения закон в престъпник би се превърнал.

  Лошото за вас е, че;  както Али Баба сега не е едно лице/организация, то и разбойниците в България, след закона няма да бъдат само четиридесет.

  За това далеч преди поредните избори се осъзнайте и променете представите си за: престъпник, разбойник, крадец, бандит, и т.н.; защото когато избирателят отново има глас който се чува,  вие ще бъдете подредени до стената с всички в досегашната роля на Али Баба. В този момент играта за всички ще свърши и ролите отново ще се разменят. Али Баба ще са всички окачествявани досега от Вас, като разбойници, а уличаваните според замисления закон до сега в престъпления, ще приемат символиката в името Али Баба!