Цена за саниране според ……

    Кога едно саниране и външна топлоизолация имат по-висока цена?

    Саниране с алпинисти и поставяне на външна топлоизолация на апартаменти и жилища, когато са:

– над оживени улици в София,

– над магазини и заведения,

– при междинни етажи на високи блокове и последни етажи в същите,

– при апартаменти за саниране от скеле намиращи се на оживени улици,

– в райони на синята зона и всякакви други перипети затрудняващи изграждането на самото скеле и т.н.имат по-висока цена. Логично е защото изпълнението е по-трудно и рисковано. Възможно е то да изисква и допълнителни такси, илисъобразяване на изпълнението и с допълнителни фактори.

    За това е неоснователно учудването на мнозина, че цената за саниране на тяхното жилище не е по обявената в сайта тарифа.

    Няма кой, разбира се че клиента ще заплати допълнителни разходи за санирането:

    – разходи за саниране на малка площ,

    – допълнителни разходи за „тротоарно право”,

    – разходът за осигуряващ санирането тунел,

    – повече работнико-часове, поради сложността на изпълнение,

    – надници разделени спрямо по-малка квадратура,

    – увеличеният риск от злополука при даденото саниране и т.н.

    Ето сбирка на снимки с неприятни, трудни и следователно по-скъпи обекти за външна топлоизолация и саниране с алпинисти и скеле.

    По-високата цена в такива случаи е дори предпочитана, вместо санирането въобще да не е възможно. При някои обекти нито с вишка, скеле и дори алпинисти санирането е невъзможно, и си остава само една мечта.

    Към изброените неприятни и с по-висока цена обекти за саниране, се причисляват и малките такива: единични стаи от жилище, тераса на апартаменти, стени, тавани и т.н. ,като към тях също се прилага един от трите основни варианти за определяне на реална цена за саниране:

    1. Определя се друга по-висока цена за саниране на кв. метър от стандартната за фирмата.

    2. Калкулира се обекта за саниране с по-голям от истинският му размер; т.е ако той е 6 м2се приема за 15 м2.

    3. След извършеното саниране се изискват допълнителни суми за покриване на „случайни” разходи и усложнения.

    При повечето жилища за саниране от списъка на изброените и с цел постигането на ниска за саниране цена, обикновено се наемат частници. Това винаги води към ситуацията от третият посочен вариант при определяне на цената за саниране.

    Ако обаче сте достатъчно благоразумни и се съгласите с по-високата цена, то определянето и ще стане по един от първите два варианта.

    Тогава освен получаването на саниране с гарантирано качество, важно за вас ще е и спазването на първоначално договорената цена на вашето саниране!