Топлоизолация и саниране с ваш и наш материал

  Често „предприемчиви“ клиенти решават „за по-евтино“ сами да си закупят материалите за предстоящата външна топлоизолация. Едва след това усилено започват да търсят и фирма, която да се съгласи да направи топлоизолация от закупените материали.

  Това е така погрешно като да си вземете гараж, а след това да подбирате кола за която гаража да е подходящ.

  Трудноста идва от там, че фирмите не желаят да работят с материали на клиента, по няколко основни причини. Ние набързо ще споменем някои от тях, без да коментираме дали другите фирми имат основание, или не!

  При изброяването на тези причини обаче, ще говорим от първо лице защото и фирма “ Топлоизолация и Саниране Рапакс“ гр. София; също не работи с чужди материали подсигурени от клиента! Опитът ни го налага, защото:

   – били сме обвинявани след преразход на планираните от клиента материали в откловянате/ т.е. кражба/, на чуждите за нас материали:
    – пробутвали са ни материали с изтекъл срок на годност, а все пак ние сме тези които издаваме после издаваме гаранцията;
    – предлагали са ни и лошо транспортирани, както и съхранявани материали. Това също е рисковано за изпълнителите издаващи гаранция за качествена топлоизолация /пак ние/.
    – давали са ни неопаковани продукти, без описание на каквито и да са химични и физични характеристики;
    – много често след неправилно определени количества /по разходна норма, съвет на продавача/, нужното допълнително количество закъснява.
  Това води до закъснение в нашият график, повече разходи за надници и най-вече; до недоверие в нашата коректност.

    Разбира се сигурно има още редица неизброени причини, за отказа на фирмите да поставят топлоизолация с материали от клиента, но дойде момента да поговорим и за нещо по-важно. Ще има ли снижение на крайната цена за клиента при саниране с техни материали!

    

    Цената с материали на клиента обикновенно излиза по-скъпо, понеже:
    1. Фирмите транспортират едновременно закупените материали, инструменти, екипировка и др. Така се избягва разхода за двоен транспорт. Той увеличава цената на всяка външна топлоизолация, особенно на тази в провинцията.
    2. Случайният транспорт винаги е по-скъп от разходите на фирмата при лично транспортиране.
    3. Фирмата за топлоизолация и саниране ползва отстъпки в определени складове предлагащи им и най-ниската цена на пазара, докато клиентите пазаруват материали според географското разположение на склада и цената на наличният превоз.
     4.Останалите след санирането материали ще се похабят или изжвърлят. Докато фирмата ще ги използва още при следващият обект. Т.е. „фира” почти няма да има, а тя също значително оскъпява крайната цена.
      5. Цената на м при пазарлък с майстори и алпинисти за топлоизолация е по-висока, от цените заплащани на работниците във фирмата.
    6. Платената цена може драстично да се увеличи, ако се наложи „гаранционно обслужване”, на поставената топлоизолация след непознатите майстори. Точно тези, извършили без договор спазарената с ваши материали външна топлоизолация.

    Ще завършим темата за по-ниската цена, със съвет за реалното Й постигане от фирма „Топлоизолация и Саниране Рапакс”:
    – За да постигнете ниска цена на външната си топлоизолация потърсете диалог с вашите съседи за да увеличите обема на работа и намалите стойността на транспорт.
    Така ще намалеят и общите ви части, а те са огромен процент в общата цена за топлоизолация на еденичен апартамент.
    Това са най-ефективните варианти за достигане на по-ниски цени, а не като сами си /купувате, транстортирате, разтоварвате и съхранявате и т.н./ материалите.