Приказка за топлоизолация

    „Сиви къщи в снега се гушат. Комините им пушат, пушат, пушат.

      До тях красива къща с топлоизолация в снега стои и коминът и пък не дими!….”

  Почти за всеки вече е ясно че правилно оразмерената външна и вътрешна топлоизолация ще намали многократно отделяната енергия за топление.  Не трябва да се учудвате от началният цитат,защото вътрешната топлоизолация недопуска отделената в помещението топлинна енергия да преминава през стените на стаите и да се загубва навън. Външната оплоизолация пък предпазва от своя страна сградата, да не навлиза студ през стените от вън на вътре. Така за постигане на енергийна езависимост на дадена сграда без значение от това е дали говорим за блокове, къщи, вили и др.. За да тя има минимални разходи за отопление, то трябва да ограничим значително нейните топлинни загуби. Такъв краен ефект ще постигнем единствено с подмяна на дограмата,изолиране на стените отвътре и с поставяне на качествена външна топлоизолация.

  Важното е не да си поставите каквато и да е, или пък частична топлоизолация. Вашата топлоизолация трябва задължително да е и външна и вътрешна и то изградена от предназначени за топлоизолации надеждни материали. Те задължително трябва да са съобразени с характеристиките на съответната сграда, да са правилно оразмерени и професионално подбрани.

  За нас няма никакви тайни свързани с монтажа на топлоизолации и при ваша покана с лекота ще подберем подходящите материали вашата топлоизолация,а това дали точно ние ще поставим топлоизолацията на вашият дом не зависи от нас е изцяло вашите ръце. Ако сте направили правилна оценка за класата за нашата фирма „Топлоизолации и Саниране Рапакс” с лекота ще постави топлоизолация на вашите апартаменти, къщи, вили, с необходимите за това алпинисти и скеле, в минимални срокове, традиционно естетично и максимално гарантирано и надеждно