Горимост на външна топлоизолация

  Горимост на материал за топлоизолация е сред последните основни характеристики на материалите за външна топлоизолация, идващо в ума на хората. Преди началото на своята топлоизолация имайте в предвид, че; повечето хидро, топло и т.н. изолации се произвеждат на базата на петролни продукти. Това ги определя като изключително лесно запалими и пожароопасни. Дано да обърнете внимание на това сега, когато имате още възможност да избирате. Макар да са редки пожарите на апартаменти в София,то темата си заслужава внимание.

  Съществуват добавки включвани от производителите в състава на изгражданата топлоизолация /подобно на графита в топлоизолация с НЕОПОР/. Те намаляват значително степента на горимост на материала и на съответната топлоизолация.

  Друг вариант е да изберете топлоизолации от природни продукти, минералната вата, керамичните облицовки, каменна вата и т.н. Те са са естествено негорими, но пък за съжаление са доста по-скъпи и често не-достатъчно топлоизолационно ефективни.

  Наистина такива големи пожари са доста рядко явление. Въпреки това е добре при изборът на материал за топлоизолация, вие да се съобразите и с класът горимост на плоскостите за топлоизолации. Така при неволен пожар у ваши комшии, той няма светкавично да навлезе във вашият дом, въпреки че все пак деформация по топлоизолацията неминуемо ще има.