Алпинист; алпинисти за височинни услуги, или пълна глупост!

    Промишлен алпинизъм и височинни монтажи и услуги при поставяне на рекламни табели, топлоизолации, гръмоотводи, водостоци, климатици и др.; трябва да се извършва единствено от професионални височинни монтажници-алпинисти. Само алпинист е в състояние да извърши определена височинна услуга без излишни рискове. Така се предпазват не само изпълнителите на съответната услуга, наелите ги работодатели, но и преминаващите граждани.

     Има множество примери за гениални опити при извършване на височинни услуги и ремонти от смелчаги, които обаче не са алпинисти. Такива аматьори и непрофесионални височинни работници като тези на следващата снимка решения са по-скоро глупаци, отколкото смелчаци!

    Първоначално снимката ни кара да се смеем, но оценявайки опасността от подобна височинна услуга, по-скоро трябва да заплачем. Опасноста за изпълнителите, минувачи и наелият ги нищо неподозиращ работодател е толкова голяма, че сълзите направо сами напират. За смелият височинен монтажник развръзката ще е мигновена. За поръчителят и помощника на „смелият алпинист” обаче, с завеждане на дело за непредумишлено убийство, целият им оставащ живот няма да бъде достатъчен за да си простят проявеното идиотско безумие.