Цени на фирма Топлоизолации и Саниране Рапакс

 Цените ни се определят от сложността и обемът на изпълняваната поръчка, от стойността на използваните материали, от местоположението на  обекта и др. При големи количества, както и при комплексни строително-ремонтни услуги цената се договаря допълнително. Фирма Топлоизолация и Саниране Рапакс ЕООД /накратко ТСРапакс/ има право и да увеличава цените на услугите при малки, както и трудни обекти изискващи нестандартно или трудно изпълнение.
  Всяка цена определена след оглед и консултация от служителите на ТСРапакс е крайна, упомената е в договора за изработка сключен предварително и не търпи т.н “ ПРЕДОГОВАРЯНЕ “ характерно за много от фирмите във бранша. Приели сме тези правила, за да бъдат всички наши клиенти предварително наясно с крайната стойност на услугата!

С цел достигането до истинските клиенти на Т. С. РАПАКС навреме и в удобен за тях дата и час., огледите от наш експерт – консултант се депозират; – 50 лв. за единичен апартамент и 150 лв. за големи обекти и къщи. Този депозит се приспада от стойността на услугата, за това не е от значение за нашите истински клиенти. Той реално НЕ ОСКЪПЯВА КРАЙНАТА ЦЕНА, но ни дава възможност да сме плътно зад вас – НАШИТЕ КЛИЕНТИ!


  Информация за стойностите на най-характерните и често използвани системи за външна топлоизолация от скеле и алпинисти можете да намерите тук: Цена за външна топлоизолация